کلید واژه ها [ boat gantry crane ] همخوانی داشتن 3 محصولات.
خرید تجهیزات جابجایی قایق موتوری با سرعت 2M/S آنلاین سازنده

تجهیزات جابجایی قایق موتوری با سرعت 2M/S

روش کنترل: کنترل آویز
نام محصول: جرثقیل بالابر قایق بادبانی
سرعت چرخ دستی: 2 M/s
خرید جرثقیل بالابر قایق دروازه ای رنگ آبی 20 تن برای صنعت کشتی سازی آنلاین سازنده

جرثقیل بالابر قایق دروازه ای رنگ آبی 20 تن برای صنعت کشتی سازی

روش کنترل: کنترل آویز
نام محصول: جرثقیل بالابر قایق بادبانی
ضمانتنامه: 12 ماه
خرید تجهیزات بالابری قایق بادبانی 2M/S قایق تندرو 20T آنلاین سازنده

تجهیزات بالابری قایق بادبانی 2M/S قایق تندرو 20T

ظرفیت: 20 تن
ضمانتنامه: 12 ماه
ظرفیت طناب بالابر: 100 م
1